KNWU

De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. Zij heeft als doel geheel sportief wieler minnend Nederland efficiënt te ondersteunen. Dat vraagt van de KNWU een rolinvulling als regisserende sportbond, midden in de samenleving, met een toekomstgericht vizier en een pro-actieve en dienstverlenende instelling, gericht op de topsport, wedstrijdsport en alle sportfietsers.

KNWU is genoodzaakt zich aan te sluiten bij de ISR (=Instituut Sportrechtspraak), dit om het gedeelte van over doping, seksuele intimidatie en discriminatie goed te kunne borgen. ISR gaat namens de KNWU de rechtspraak doen bij Dopinggevallen en zaken die betrekking hebben op Seksuele intimidatie en Discriminatie. Daarnaast moet de KNWU voldoen aan de kwaliteitseisen van het NOC*NSF met daaraan gekoppeld “Aanbevelingen goed sportbestuur” om in aanmerking te blijven komen voor subsidies voor top- en breedtesport