NVOM

De Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen (NVOM) is een belangenvereniging voor (aanstaande) meerlingouders.

De NVOM behartigt de belangen van haar leden, verstrekt informatie en geeft voorlichting aan leden en professionals maar ook aan geïnteresseerden. Zij onderhoudt een netwerk van contactpersonen en is (mede)organisator van informatie- en contactavonden. De NVOM probeert stelselmatig nadelige situaties in de regelgeving voor meerlingouders te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is dat de NVOM er mede voor gezorgd heeft dat meerlingouders voor ieder meerlingind afzonderlijk ouderschapsverlof krijgen.
Dit jaar bestaat de NVOM twintig jaar!